Peter Živý

Peter Živý

Slovensko

Peter Živý je lektor a učitel, který se dlouhodobě věnuje studiu alternativních forem vzdělávání. Svou práci bere jako poslání a nebojí se ukázat své vnitřní dítě, které má rádo hry, pohyb, radost a smích.

Jedna z jeho hlavních oblastí zájmu je intuitivní pedagogika, která v nás nenásilně bez vnucovaných postupů pěstuje sebepoznání, rozvíjí náš vnitřní potenciál a buduje v něm skutečný zájem o okolní svět. Tento pedagogický přístup byl rozpracován ve švédské škole Solvik a přináší do společnosti zcela nový pohled na školu a vzdělávání, zaměřený více na člověka a jeho svobodu, lidskost, tvořivost, komunikaci a spolupráci.

Peterovým záměrem je začlenit principy intuitivní pedagogiky i do českého a slovenského vzdělávání a podpořit tak vznik nového typu škol příznivých pro současnou společnost a její potřeby.