Lucia Lukanová

Lucia Lukanová

Slovensko

Lucia Lukanová žije v Berlíně a působí jako projektová manažerka zabývající se rozsáhlými IT systémy po celém světě. I přesto, že si v dospívání prošla vážnými depresemi doprovázenými poruchou ADHD, dokončila dvě vysoké školy (v oborech strategický management v Bratislavě a mezinárodní vztahy v Berlíně), a vypracovala se až na seniorskou pozici ve významné poradenské společnosti.

V poslední době se intenzivně věnuje výzkumu hormonů a jejich vlivu na lidské zdraví, pocity a potřeby, pracovní výkon či komunikaci a vedení lidí. Lucia vnímá obrovský skrytý potenciál v transformační energii žen. Co když se nám jej podaří probudit? Na jedné straně mají ženy klíčový dopad na blahobyt a pohodu svých rodin a potažmo komunit, na druhé straně jsou však po celém světě až chronicky nedostatečně zastoupeny na nejvyšších úrovních vedení a managementu společností. Mohou ale ženy i muži těžit z jedinečných ženských vlastností a využívat je pro lepší přijímání společných rozhodnutí, která budou mít pozitivní dopad na naše osobní i profesní životy?

Lucia je rovněž tvůrkyní speciální mobilní aplikace The Flow pro ženy, která jim pomáhá prožívat svůj menstruační cyklus pozitivně a porozumět jeho vlivu na ženské vnímání, pocity, potřeby, pracovní výkon a kreativitu či komunikaci s okolním světem.