Jan Pokorný

Jan Pokorný

Česká republika

„Posláním vědy je poznat a vysvětlovat,“ shrnuje Jan Pokorný, přírodovědec a ředitel neziskové organizace pro aplikovaný výzkum, jenž se dlouhodobě věnuje vlivu, který má vegetace na místní klima a kvalitu vody. Při své práci poukazuje na historické případy vysychání, způsobené špatným hospodařením s vodou, a tuto problematiku studuje převážně ve východní Africe a v Austrálii. Přednáší o ní také na UK v Praze, UNESCO-IHE Delft, a dříve také na Technické univerzitě ve finském Turku.

Jan Pokorný tvrdí, že Země je otevřený systém pod příkonem sluneční energie. Tím, že se otáčí, vznikají teplotní rozdíly, které život svými pochody vyrovnává. Pokud se ho na určitých místech nedostává, teplotní rozdíly mohou být obrovské, jako například na poušti ve srovnání s deštným pralesem. Jsou to právě tyto principy, jejichž poznáním se dopracujeme k uvědomělému hospodaření v krajině a k důsledné ochraně přírody.